ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ประเภท
เลขที่ชื่อสินทรัพย์เลขครุภัณฑ์Serial Noปีหน่วยงาน
466ตู้เย็นขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 5 คิวบิคฟุต ตู้เย็นขนาด 5.2 คิวบิคฟุต ยี่ห้อ Sanyo (สีฟ้า)4110-001-0001 / 0332PCU พลูตาหลวง
467ตู้เย็นขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 5 คิวบิคฟุต ตู้เย็นขนาด 6.4 คิวบิคฟุต ยี่ห้อ Mitsubishi (สีเทา)4110-001-0001 / 0840PCU พลูตาหลวง
468ตู้เย็นขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 5 คิวบิคฟุต ยี่ห้อ SHARP ขนาด 6.7 คิว รุ่น SJ-23L สีเงิน 2 ประตู4110-001-0001 / 0749ห้องคลอด
469เครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Fugika สีขาว7290-004-0001 / 0251ห้องคลอด
472เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 BTU/Hr ยี่ห้อ Mitsubishi4120-001-0005 / 0240ห้องคลอด
476เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 BTU/Hr ยี่ห้อ EMINENT 4120-001-0005 / 1555ห้องกายภาพบำบัด
479เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 35,000 BTU แบบแยกส่วน ขนาด 35,000 BTU/Hr ยี่ห้อ Carrier4120-001-0009 / 0346ห้องฟัน (PCU พลูตาหลวง)
480เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 35,000 BTU แบบแยกส่วน ขนาด 35,000 BTU/Hr ยี่ห้อ Aviva4120-001-0009 / 0446PCU พลูตาหลวง
496เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 บีทียู แบบแยกส่วน ขนาด 9,000 BTU/Hr ยี่ห้อ LG4120-001-0013 / 1055ห้องเก็บเงิน
505โต๊ะทำงาน ขนาด 1.2 เมตร มีลิ้นชักมีกระจกด้านบน7110-007-0021 / 04255ห้องบริหาร (หัวหน้าบริหาร)
513โต๊ะทำงาน ไม้อัด ขนาด 1 เมตร 2 ลิ้นชัก7110-007-0021 / 04045ห้องบริหาร (การเงิน และบัญชี)
514โต๊ะทำงาน ไม้อัด ขนาด 1 เมตร 3 ลิ้นชัก7110-007-0021 / 04145ห้องบริหาร (การเงิน และบัญชี)
515โต๊ะทำงาน ไม้อัด ขนาด 1.2 เมตร เข้ามุม ไม่มีลื้นชัก7110-007-0021 / 05755ห้องผู้อำนวยการ
516โต๊ะไม้เอนกประสงค์ ไม้อัดขาแหล็ก 3 ชั้น (สีน้ำตาล)7110-007-0022 / 04456ห้องบริหาร (การเงิน และบัญชี)
517โต๊ะไม้เอนกประสงค์ ไม้อัดขาแหล็ก 3 ชั้น (สีน้ำดำ)7110-007-0022 / 04556ห้องบริหาร (ธุรการ และการเจ้าหน้าที่)
520อาคารผู้ป่วยนอก อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง แบบเลขที่ 61689999-001-0001 / 0136ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
521อาคารผู้ป่วยใน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง แบบเลขที่ 2731/25309999-001-0001 / 0236ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
522อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,879 ตารางเมตร ตามแบบกองแบบแผนเลขที่ 8708 พร้อมเอกสารเลขที่ ข.5/ม.ค.53 (เสาเข็ม คอร.) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,879 ตารางเมตร ตามแบบกองแบบแผนเลขที่ 8708 พร้อมเอกสารเลขที่ ข.5/ม.ค.53 (เสาเข็ม คอร.)9999-001-0001 / 0356ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
523อาคารไม่ 1 ชั้น อาคารไม่ 1 ชั้น(เรือนวาย)9999-011-0001 / 0122ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
524บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 แบบเลขที่ 5336/329999-004-0001 / 0234ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
525อาคารเอนกประสงค์/หอประชุม อาคารห้องประชุม (อำไพพิศ) แบบเลขที่ 5322/25269999-017-0001 / 0443ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
526อาคารสำนักงาน แพทย์แผนไทย อาคารแพทย์แผนไทย แบบเลขที่ 97019999-001-0001 / 0548ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
527อาคารเอนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์ แบบเลขที่ 508 (ร้านค้า)9999-017-0001 / 0751ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
528อาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร ครัวและซักฟอก (โรงครัว) โรงอาหาร ครัวและซักฟอก (โรงครัว) แบบเลขที่ 5321/25299999-017-0001 / 0236ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
529อาคารเอนกประสงค์ โรงรถและพัสดุและซักฟอก (คลังยา) โรงรถและพัสดุและซักฟอก (คลังยา) แบบเลขที่ 5319/2529 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น9999-017-0001 / 0134ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
530อาคารเอนกประสงค์ โรงรถพัสดุและซักฟอก(ศูนย์คอม) โรงรถพัสดุและซักฟอก(ศูนย์คอม) แบบเลขที่ 5319/25369999-017-0001 / 0650ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
532อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10ครอบครัว) แบบเลขที่ 3852/25289999-012-0001 / 0136ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
533อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว แบบเลขที่ 5462/36 อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว แบบเลขที่ 5462/36 9999-012-0001 / 0256ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
534แบบเลขที่ 9926/พิเศษ กองแบบแผน แบบเลขที่ 9926/พิเศษ กองแบบแผน(บ้าน ผอ.)9999-002-0001 / 0158ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
535บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 แบบเรือนแถว แบบเลขที่ 30719999-003-0001 / 0325ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
536แบบเลขที่ 5336/32 โครงไม้ 2 ชั้น แบบเลขที่ 5336/32 โครงไม้ 2 ชั้น9999-004-0001 / 0347ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
537บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 แบบเลขที่ 5337/329999-005-0001 / 0147ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
538บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 แบบเลขที่ 5337/32 9999-005-0001 / 0247ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
539บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 แบบเลขที่ 5337/32 9999-005-0001 / 0347ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
541บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 แบบเลขที่ 5338/25389999-006-0001 / 0247ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
542บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 แบบเลขที่ 5338/25389999-006-0001 / 0451ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
543บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 แบบเลขที่ 5338/25389999-006-0001 / 0556ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
544แบบเลขที่ 2240/1 กองแบบแผน แบบเลขที่ 2240/1 กองแบบแผน9999-009-0001 / 0257ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
545หอส่งน้ำประปา แบบเลขที่ ค.8/69999-021-0001 / 0124ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
546อาคารไม้ 1 ชั้น พื้นที่ 80 ตรม. อาคารไม้ 1 ชั้น พื้นที่ 80 ตรม.9999-023-0001 / 00131ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
547อาคารคอนกรีต 1 ชั้น อาคารคอนกรีต 1 ชั้น9999-023-0001 / 00249ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
548ห้องน้ำ แบบเลขที่ 607 สสจ.ชลบุรี ห้องน้ำ แบบเลขที่ 607 สสจ.ชลบุรี9999-024-0001 / 0154ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
549รั้วคอนกรีตบล็อค แบบเลขที่ 3882/2526 กองแบบแผน รั้วคอนกรีตบล็อค แบบเลขที่ 3882/2526 กองแบบแผน9999-008-0001 / 0154ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
550ถนน คสล.รวมไหล่ทางรวมทางระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำและท่อพัก แบบเลขที่ 2406 กองแบบแผน ถนน คสล.รวมไหล่ทางรวมทางระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำและท่อพัก แบบเลขที่ 2406 กองแบบแผน9999-019-0001 / 0156ส่วนกลางทุกหน่วยงาน
553เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) ยี่ห้อ B.Braun รุ่น Infusomat P ประเทศเยอรมัน6515-050-0001 / 0410304047ผู้ป่วยใน IPD
554เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) ยี่ห้อ B.Braun รุ่น Infusomat P ประเทศเยอรมัน6515-050-0001 / 0510301050ห้องคลอด
555เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-1126515-050-0001 / 1757ผู้ป่วยใน (ล่าง)
556เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-1126515-050-0001 / 090602012457อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
558เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-1126515-050-0001 / 0654ห้องคลอด
559เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) รุ่น Body Guard 323 ยี่ห้อ Body Guard6515-050-0001 / 0710622357อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
560เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) รุ่น Body Guard 323 ยี่ห้อ Body Guard6515-050-0001 / 0810621157อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
561เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) รุ่น Body Guard 323 ยี่ห้อ Body Guard6515-050-0001 / 1857ผู้ป่วยใน (ล่าง)
564เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-1126515-050-0001 / 1057ห้องคลอด
565เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) ยี่ห้อ B.Braun รุ่น Infusomat P ประเทศเยอรมัน6515-050-0001 / 1110301657ผู้ป่วยใน IPD
567เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) ยี่ห้อ BAXTER รุ่น flo-gard 62016515-050-0001 / 1558ผู้ป่วยใน IPD
569เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) ยี่ห้อ B.Braun รุ่น Infusomat P ประเทศเยอรมัน6515-050-0001 / 2010301258ผู้ป่วยใน (ล่าง)
570เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) ยี่ห้อ B.Braun รุ่น Infusomat P ประเทศเยอรมัน6515-050-0001 / 2110214758ผู้ป่วยใน (ล่าง)
571เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) 6515-050-0001 / 2258ผู้ป่วยใน (ล่าง)
572เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-1126515-050-0001 / 2357ผู้ป่วยใน IPD
573เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-1126515-050-0001 / 2457ผู้ป่วยใน IPD
574เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) ยี่ห้อ BAXTER6515-050-0001 / 2557ผู้ป่วยใน IPD
575เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-1126515-050-0001 / 2657ผู้ป่วยใน (ล่าง)
576เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-1126515-050-0001 / 2757ผู้ป่วยใน IPD
577เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) 6515-050-0001 / 2858ผู้ป่วยใน (ล่าง)
578เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) 6515-050-0001 / 2958ผู้ป่วยใน (ล่าง)
579เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-1126515-050-0001 / 3059ห้องคลอด
580เครื่องปั๊มเลือดและสารละลายด้วยกระบอกฉีด (Syring pump) ยี่ห้อ Top รุ่น Top -5300 6515-050-0002 / 01FMY317757อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
581เครื่องปั๊มเลือดและสารละลายด้วยกระบอกฉีด (Syring pump) ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-331 6515-050-0002 / 02131200000357ผู้ป่วยใน (ล่าง)
582เครื่องปั๊มเลือดและสารละลายด้วยกระบอกฉีด (Syring pump) ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-331 6515-050-0002 / 0357ห้องคลอด
585เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์มารดา (Drop tone) ยี่ห้อ NATUS รุ่น DOP CT+ ประเทศสหรัฐอเมริกา(0360)6515-053-0002 / 0558ห้องคลอด
586เครื่องตรวจคลื่นหัวใจทารกในครรภ์ (NST,EFM) รุ่น Argus AFM ยี่ห้อ Schiller6515-038-0005 / 0354ห้องคลอด
587เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้น แบบตั้งพื้น ยี่ห้อ Hico ใช้ปรอทแบบเคลื่อนที่ได้มีล้อ6515-069-0001 / 1439ห้องคลอด
588เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้น แบบปรอท ยี่ห้อ RIESTER6515-069-0001 / 1104277651PCU พลูตาหลวง
589เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้น แบบตั้งพื้น 5 ล้อเลื่อนโครงสแตนเลสยี่ห้อ ERKA6515-069-0001 / 1356อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
590เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ แบบตั้งโต๊ะ รุ่น DELUXE CK-301 ประเทศเยอรมัน6515-069-0002 / 2558ห้องคลอด
591เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Schiller รุ่น ARGUS 6515-069-0002 / 0350แพทย์แผนไทย
592เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ เสีย6515-069-0002 / 0654PCU พลูตาหลวง
594เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ แบบปรอท ยี่ห้อ Riester6515-069-0002 / 0757PCU พลูตาหลวง
596เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ RIester พร้อมกล่องใส่6515-069-0002 / 1041070457ห้องกายภาพบำบัด
597เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ RIester พร้อมกล่องใส่6515-069-0002 / 1113041353557ห้องกายภาพบำบัด
598เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ spirit รุ่น DELUXE CK-301 ประเทศเยอรมัน6515-069-0002 / 2058PCU พลูตาหลวง
599เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ spirit รุ่น DELUXE CK-301 ประเทศเยอรมัน6515-069-0002 / 24150633858PCU พลูตาหลวง
600เครื่องส่องตรวจหลอดลม ส่องหลอดลม รุ่น Fiberoftic Blade 1-4 ยี่ห้อ Welch Allyn ผลิต USA6515-087-0001 / 0458PCU พลูตาหลวง
601ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ขนาดความจุ 6 คิวยี่ห้อ ซิงเกอร์ สีเขียว6515-092-0001 / 0537ห้องคลอด
602ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ยี่ห้อ Whirlpool ขนาดความจุ 7 คิว สีเขียวขี้ม้า6515-092-0001 / 0639งานชันสูตร
603ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ขนาดความจุ 5.3 คิว ยี่ห้อ โตชิบา รุ่น GRB 151Z6515-092-0001 / 0852ศูนย์สุขภาพชุมชนสัตหีบ
604ตู้เย็นเก็บเลือด ยี่ห้อ B.series ขนาด 11 คิว6515-093-0001 / 0149งานชันสูตร
605ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ขนาดความจุ 12.6 คิว ยี่ห้อ Toshiba รุ่น GR-MA41KD(ts)6515-092-0001 / 1052งานชันสูตร
606ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ขนาดความจุ 6.2 คิว ยี่ห้อ Toshiba รุ่น 6515-092-0001 / 1254งานชันสูตร
607ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ยี่ห้อ Sanyo รุ่น SF-C9976515-092-0001 / 1555แพทย์แผนไทย
608ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ขนาดความจุ 725 ลิตร/26 ลบ.ฟุต 110+60+2006515-092-0001 / 1657งานชันสูตร
609ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ตู้เก็บวัคซีน 2 ประตู 13.4 คิว ยี่ห้อ Misubishi Inverter รุ่น MR-F41EH/ST6515-092-0001 / 1358PCU พลูตาหลวง
610ตู้อบเด็กพร้อมอุปกรณ์ (Infant Incubator) ใช้กับระบบบไฟฟ้า มีหลอดไฟและเตียง.นอนสำหรับเด็ก ยี่ห้อ ATOM รุ่น V-80TR6515-095-0001 / 0149ห้องคลอด
611ตู้รับเด็กพร้อมอุปกรณ์ (Radian warmer) ยี่ห้อ Fisher &Paykel รุ่น IW 9516515-095-0001 / 0250ห้องคลอด
612ตู้เก็บเสมหะ ยี่ห้อ PROVENTION TEAM รุ่น BR-5200 100*80*2206515-107-0002 / 0158งานชันสูตร
613โคมไฟส่องเด็ก 6515-095-0002 / 01206505251ห้องคลอด
614โคมไฟส่องเด็ก โคมไฟ 5 หลอดสีฟ้า มีล้อเข็น6515-095-0002 / 0254ห้องคลอด
615โคมไฟส่องเด็ก ยี่ห้อ Medix รุ่น Wedi Led SN.2533-136515-095-0002 / 0357ห้องคลอด
616ตู้อ่านฟิล์มเอ๊กซเรย์เดี่ยว ตัวตู้ทำจากโลหะ กรอบเป็นอลูมิเนียม Vitra fac PD1+6525-003-0002 / 0131ห้องคลอด
617ตู้อ่านฟิล์มเอ๊กซเรย์เดี่ยว ตัวตู้ทำจากโลหะ กรอบเป็นอลูมิเนียม Vitra fac PD1+6525-003-0002 / 0235ห้องคลอด
618เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) คลื่นเสียงความถี่สูงระบบฟูลดิจิตอล ยี่ห้อ Toshiba รุ่น ssa-510 a6525-006-0001 / 0149ห้องคลอด
619เตียงธรรมดา เตียงฟาวเลอร์ แบบ ก โครงสแตนเลสปรับระดับได้ มีล้อเลื่อน ชนิดเตี้ย6530-001-0001 / 0155PCU พลูตาหลวง
620เตียงธรมดา เตียงฟาวเลอร์ แบบ ก โครงสแตนเลสปรับระดับได้ มีล้อเลื่อน ชนิดเตี้ย6530-001-0001 / 0255PCU พลูตาหลวง
624เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) โครงเหล็กพ่นสีปรับระดับได้ มีล้อเลื่อน 2 ไก6530-001-0003 / 00239ห้องคลอด
625เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ มีล้อเลื่อน6530-001-0003 / 04541ผู้ป่วยใน IPD
628เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) โครงสแตนเลสปรับระดับได้ มีล้อเลื่อนพร้อมที่นอน6530-001-0003 / 02946ห้องคลอด
629เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) โครงสแตนเลส 2 ไกปรับระดับได้มีล้อเลื่อนพร้อมที่นอน6530-001-0003 / 05247ห้องคลอด
630เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) โครงสแตนเลส ปรับระดับได้มีล้อเลื่อนพร้อมที่นอน6530-001-0003 / 07848ห้องคลอด
631เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) เตียงฟาวเลอร์2 ไกปรับระดับได้ โครงสแตนเลส+ที่นอน6530-001-0003 / 02858ผู้ป่วยใน(คนไข้ยืม)
634เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 2 ไก โครงสแตนเลสพร้อมที่นอน6530-001-0003 / 08051ห้องคลอด
635เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) เตียงฟาวเลอร์ ผู้ใหญ่-เด็กโครงสแตนเลสปรับระดับได้ มีล้อเลื่อน ชนิดเตี้ย6530-001-0003 / 04754ห้องคลอด
636เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) เตียงฟาวเลอร์ ผู้ใหญ่-เด็กโครงสแตนเลสปรับระดับได้ มีล้อเลื่อน ชนิดเตี้ย6530-001-0003 / 07954ห้องคลอด
637เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก ABS ราวสไลด์ พร้อมที่นอน6530-001-0003 / 03058ผู้ป่วยใน (ล่าง)
638เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก ABS ราวสไลด์ พร้อมที่นอน6530-001-0003 / 03158ผู้ป่วยใน (ล่าง)
639เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก ABS ราวสไลด์ พร้อมที่นอน6530-001-0003 / 03258ผู้ป่วยใน (ล่าง)
640เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 2 ไก ABS ราวสไลด์ พร้อมที่นอน6530-001-0003 / 03356คลังครุภัณฑ์การแพทย์
641เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 2 ไก ABS ราวสไลด์ พร้อมที่นอน6530-001-0003 / 03456ผู้ป่วยใน (บน)
642เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก ABS ราวสไลด์ พร้อมที่นอน6530-001-0003 / 03558ผู้ป่วยใน(คนไข้ยืม)
643เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 2 ไก ABS ราวสไลด์ พร้อมที่นอน6530-001-0003 / 03656คลังครุภัณฑ์การแพทย์
644เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 2 ไก ABS ราวสไลด์ พร้อมที่นอน6530-001-0003 / 03758ห้องตรวจ 5
647เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก ABS ราวสไลด์ พร้อมที่นอน6530-001-0003 / 05458ผู้ป่วยใน(คนไข้ยืม)
648เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก ABS ราวสไลด์ พร้อมที่นอน6530-001-0003 / 05558ห้องคลอด
649เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก ABS ราวสไลด์ พร้อมที่นอน6530-001-0003 / 05658ผู้ป่วยใน (บน)
650เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก ABS ราวสไลด์ พร้อมที่นอน6530-001-0003 / 05758ผู้ป่วยใน (บน)
651เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก ABS ราวสไลด์ พร้อมที่นอน6530-001-0003 / 05858ผู้ป่วยใน (บน)
652เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก ABS ราวสไลด์ พร้อมที่นอน6530-001-0003 / 05958ผู้ป่วยใน (บน)
653เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก ABS ราวสไลด์ พร้อมที่นอน6530-001-0003 / 06058ผู้ป่วยใน (ล่าง)
654เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก ABS ราวสไลด์ พร้อมที่นอน6530-001-0003 / 06158ผู้ป่วยใน (บน)
655เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก ABS ราวสไลด์ พร้อมที่นอน6530-001-0003 / 06258ผู้ป่วยใน (บน)
656เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก รุ่น MDK-S ,MEDYCON6530-001-0003 / 06358ผู้ป่วยใน (บน)
657เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก รุ่น MDK-S ,MEDYCON6530-001-0003 / 06458ผู้ป่วยใน (บน)
658เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก รุ่น MDK-S ,MEDYCON6530-001-0003 / 06558ผู้ป่วยใน (บน)
659เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก รุ่น MDK-S ,MEDYCON6530-001-0003 / 06658ผู้ป่วยใน (ล่าง)
660เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก รุ่น MDK-S ,MEDYCON6530-001-0003 / 06758ผู้ป่วยใน (บน)
661เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก รุ่น MDK-S ,MEDYCON6530-001-0003 / 06858ผู้ป่วยใน (บน)
662เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก รุ่น MDK-S ,MEDYCON6530-001-0003 / 06958ผู้ป่วยใน (บน)
663เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก รุ่น MDK-S ,MEDYCON6530-001-0003 / 07058ผู้ป่วยใน (ล่าง)
664เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก รุ่น MDK-S ,MEDYCON6530-001-0003 / 07158ผู้ป่วยใน (บน)
667เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 BTU/Hr ยี่ห้อ EMINENT 4120-001-0005 / 1655ห้องกายภาพบำบัด
668เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 BTU/Hr ยี่ห้อ EMINENT 4120-001-0005 / 1755ห้องกายภาพบำบัด
678รถเข็นแฟ้มผู้ป่วย (Medical Record Carriage) รถเข็นชาร์ท รุ่น LS-700A3920-005-0001 / 0259ผู้ป่วยใน (บน)
679รถเข็นฉีดยา (Treatment Carriage) รถเข็นฉีดยา สำหรับวางวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงแสตนเลส3920-005-0005 / 0147PCU พลูตาหลวง
680รถเข็นฉีดยา แสตนเลส 2 ชั้น มีที่วางของด้านบน ด้านล่างมีลิ้นชัก 4 ล้อเลื่อน3920-005-0005 / 0248ห้องคลอด
681รถเข็นฉีดยา แสตนเลส 2 ชั้น มีที่วางของด้านบน ด้านล่างมีลิ้น2 ชัก 4 ล้อเลื่อน3920-005-0005 / 0348ห้องคลอด
682รถเข็นฉีดยา แสตนเลส 2 ชั้น 2 ลิ้นชัก มีที่วางของด้านบน ด้านล่างมีลิ้นชัก 4 ล้อเลื่อน3920-005-0005 / 0439รพ.สต.นาจอมทียน
683รถเข็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน โครงสแตนเลสมีลิ้นชัก 3 ลิ้นชักและที่วางอุปกรณ์ด้านบน3920-005-0006 / 0152ห้องคลอด
684รถเข็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน สแตนเลสมีลิ้นชัก 6 ลิ้นชัก ประตู 1 บาน3920-005-0006 / 0459PCU พลูตาหลวง
685รถเข็นใส่เครื่องซัคชั่น รถเข็นใส่เครื่องซัคชั่นทำด้วยสเตนเลสมีลิ้นชักใส่อุปกรณ์3920-005-0009 / 0452งาน OR
686รถเข็นใส่เครื่องซัคชั่น รถเข็นใส่เครื่องซัคชั่นทำด้วยสเตนเลสมีลิ้นชักใส่อุปกรณ์วางเครื่องวัดความดัน3920-005-0009 / 0859หน้าห้องทันตกรรม
687รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น รถเข็นทำด้วยสเตนเลส 2 ชั้น มีล้อเลื่อน3920-005-0010 / 00234PCU พลูตาหลวง
688รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น สแตนเลสมีล้อเลื่อน 4 ล้อขนาด 34X31 นิ้ว3920-005-0010 / 00334งาน OR
689รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น สแตนเลส มีล้อเลื่อน 4 ล้อ3920-005-0010 / 02337งาน OR
690รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น แสตนเลส มีล้อเลื่อน ชั้นล่างเป็นตะแกรง3920-005-0010 / 03242ห้องคลอด
692รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น รถเข็นทำแผลทำด้วยสเตนเลส3920-005-0010 / 01749ห้องคลอด
693รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น รถเข็นทำด้วยสเตนเลส 2 ชั้น มีลิ้นชัก3920-005-0010 / 01550ห้องคลอด
694รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น รถเข็นทำด้วยสเตนเลส 3 ชั้น มีล้อเลื่อน3920-005-0010 / 00435ห้องคลอด
695รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น ทำด้วยสแตนเลส 3 ชั้น มีล้อเลื่อน3920-005-0010 / 01342ห้องคลอด
696รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น โครงแสนเลส 3 ชั้น มีล้อเลื่อน3920-005-0010 / 01442ห้องคลอด
697รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น โครงสแตนเลส 3 ชั้น มีล้อเลื่อน3920-005-0010 / 01242ห้องคลอด
698รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น ทำด้วยสแตนเลส 3 ชั้น ชนาด 12X18X31 นิ้ว มีล้อเลื่อน3920-005-0010 / 03146ห้องคลอด
699รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น ทำด้วยสแตนเลส 3 ชั้น ขนาด 12X18X31 นิ้ว มีล้อเลื่อน3920-005-0010 / 02546ห้องคลอด
700รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น ทำด้วยสแตนเลส 3 ชั้น ขนาด 12X18X31 นิ้ว มีล้อเลื่อน3920-005-0010 / 02646ห้องคลอด
701รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น ทำด้วยสแตนเลส 3 ชั้น ชนาด 12X18X31 นิ้ว มีล้อเลื่อน3920-005-0010 / 02046ห้องคลอด
702รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น ทำด้วยสแตนเลส 2 ชั้น ชนาด 12X18X31 นิ้ว มีล้อเลื่อน3920-005-0010 / 04646ห้องคลอด
703รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น รถเข็นทำด้วยสเตนเลส 2 ชั้น มีลิ้นชัก3920-005-0010 / 03346งาน OR
704รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น ทำด้วยสแตนเลส 3 ชั้น ขนาด 12X18X31 นิ้ว มีล้อเลื่อน3920-005-0010 / 01646ห้องคลอด
705รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น ทำด้วยสแตนเลส 3 ชั้นขนาด 32*46*80 ซม. มีล้อเลื่อน ไม่มีลิ้นชัก3920-005-0010 / 02750ห้องคลอด
706รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น ทำด้วยสแตนเลส 3 ชั้นขนาด 32*46*80 ซม. มีล้อเลื่อน ไม่มีลิ้นชัก3920-005-0010 / 02850ห้องคลอด
711รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น รถเข็นทำด้วยสเตนเลส 2 ชั้น ไม่มีลิ้นชัก3920-005-0010 / 04458ห้องกายภาพบำบัด
712รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น รถเข็นทำด้วยสเตนเลส 2 ชั้น มีลิ้นชัก3920-005-0010 / 03758ห้องกายภาพบำบัด
713รถเข็นอาบน้ำเด็ก โครงแสตนเลส อ่างแสตนเลส 3920-005-0017 / 0155ห้องคลอด
714เครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อAika No safer100 พร้อมโต๊ะที่มีลิ้นชักเก็บอุปกรณ์6515-001-0001 / 0239งาน OR
715เครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ Aika รุ่น Popura 776515-001-0001 / 0143จำหน่ายแล้ว
716เครื่องปั่นตกตะกอน (เครื่องปั่นของเหลวให้ตกตะกอน) เครื่องปั่นตกตะกอนเลือด ยี่ห้อ Hermel6515-014-0001 / 0352งานชันสูตร
717เครื่องปั่นตกตะกอน (เครื่องปั่นของเหลวให้ตกตะกอน) (centrifuge) เครื่องปั่นตกตะกอนปัสสาวะ 12 หัว ยี่ห้อ Hermle รุ่น Z206A6515-014-0001 / 0453งานชันสูตร
718เครื่องปั่นตกตะกอน (เครื่องปั่นของเหลวให้ตกตะกอน) 2 หัว ยี่ห้อ Senova รุ่น TDZ4-WSอยู่ที่er6515-014-0001 / 0558งานชันสูตร
720เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือด พร้อมเครื่องอ่าน Hematocrit ยี่ห้อ Hettich รุ่น 2106515-014-0003 / 0357งานชันสูตร
722เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์มารดาแบบโพป รุ่น DOT CT+ ผลิตภัณฑ์ Nicolet Vascular6515-053-0002 / 0149ห้องคลอด
723เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์มารดาแบบโพป รุ่น IMEXDOP CT+ ยี่ห้อ Nicolet ผลิตประเทศสหรัฐอเมริกา6515-053-0002 / 0256ห้องคลอด
724โคมตรวจภายใน ชนิดใช้หลอดไฟ 1 ดวง เคลื่อนย้ายด้วยล้อยี่ห้อ Dr.Mach 1206515-025-0001 / 0142ห้องคลอด
725โคมตรวจภายใน ORDISI รุ่น FLH-2 a LED6515-025-0001 / 0357PCU พลูตาหลวง
726เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ Schiller6515-104-0001 / 00455อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
727เครื่องจี้ด้วยไฟฟ้าขนาดกลาง ใช้กับไฟฟ้าขนาดกลาง ยี่ห้อ ELEKTROTOM 200 มีรถเข็นวางของ6515-029-0002 / 0137งาน OR
730เครื่องดูดเสมหะ ยี่ห้อ THOMAS6515-037-0001 / 0651ห้องคลอด
731เครื่องดูดเสมหะ ยี่ห้อ Rotary pumpใช้กับไฟฟ้ามีขวด 2 ใบสำหรับใส่ของเหลว6515-037-0001 / 0736งาน OR
732เครื่องดูดเสมหะ ยี่ห้อ SAGO 777 แบบ VITORIA SPAIN รุ่น MOD-2946515-037-0001 / 0546งาน OR
733เครื่องดูดเสมหะ ยี่ห้อ Fresco6515-037-0001 / 0352คลังครุภัณฑ์การแพทย์
736เครื่องดูดเสมหะ PHLEGM SUCTION 7E-A6515-037-0001 / 0958PCU พลูตาหลวง
737เครื่องดูดสูญญากาศ เครื่องดูดศีรษะทารก + เครื่องซัคชั่น ยี่ห้อ Atmoforte 350 แบบดิจิตอล6515-037-0003 / 0141ห้องคลอด
738เครื่องปั๊มเลือดและสารละลาย (Infusion pump) ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-1126515-050-0001 / 0346ห้องคลอด
740เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 2 ไก มือหมุนหัว - ท้าย ABS6530-001-0003 / 07458ผู้ป่วยใน (ล่าง)
741เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 2 ไก มือหมุนหัว - ท้าย ABS6530-001-0003 / 07556ผู้ป่วยใน (บน)
742เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 2 ไก มือหมุนหัว - ท้าย ABS6530-001-0003 / 07656ผู้ป่วยใน (บน)
743เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 2 ไก มือหมุนหัว - ท้าย ABS6530-001-0003 / 08158ผู้ป่วยใน (ล่าง)
744เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 2 ไก มือหมุนหัว - ท้าย ABS6530-001-0003 / 07758ผู้ป่วยใน(คนไข้ยืม)
745เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 2 ไก มือหมุนหัว - ท้าย ABS6530-001-0003 / 05058คลังครุภัณฑ์
747เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 2 ไก มือหมุนหัว - ท้าย ABS6530-001-0003 / 07258บ้านพักรับรอง
748เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 2 ไก มือหมุนหัว - ท้าย ABS6530-001-0003 / 07358บ้านพักรับรอง
749เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก มือหมุนหัว - ท้าย ABS6530-001-0003 / 03858ผู้ป่วยใน(คนไข้ยืม)
750เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก มือหมุนหัว - ท้าย ABS6530-001-0003 / 03958ผู้ป่วยใน(คนไข้ยืม)
751เตียงเฟาว์เล่อร์ (ผู้ใหญ่,เด็ก) ปรับระดับได้ 3 ไก มือหมุนหัว - ท้าย ABS6530-001-0003 / 08258ผู้ป่วยใน(คนไข้ยืม)
752เตียงเด็ก โครงแสตนเลส มีเบาะรอง6530-001-0004 / 0158ผู้ป่วยใน (บน)
753เตียงเด็กอ่อน โครงแสตนเลส มีเบาะรอง6530-001-0005 / 0131ห้องคลอด
755เตียงเด็กอ่อน โครงแสตนเลส มีเบาะรอง6530-001-0005 / 0239ห้องคลอด
756เตียงเด็กอ่อน โครงแสตนเลส มีเบาะรอง6530-001-0005 / 0457ห้องคลอด
757เครื่องอบความร้อนไฮโดรเลเตอร์ (หม้อต้มแผ่นร้อน) หม้อต้มแผ่นประคบความร้อน ความจุขนาด 24 standard ด้านนอก 43 +73+80 cm6530-004-0008 / 0157ห้องกายภาพบำบัด
758จักรยานบริหาร จักรยานปั่นบริหาร6530-004-0010 / 0156ห้องกายภาพบำบัด
759วงล้อสำหรับเคลื่อนไหวหัวไหล่ แสตนเลส 6530-004-0011 / 0157ห้องกายภาพบำบัด
760อ่างแช่พาราฟิน แสตนเลส ขนาด6530-004-0012 / 0157ห้องกายภาพบำบัด
761เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าและให้ความร้อนลึกด้วยคลื่นเสียง ใช้เพื่อการรักษา ยี่ห้อ ENRAF-NONIUS รุ่น SONOPULS 492 6530-004-0014 / 0157ห้องกายภาพบำบัด
762บาร์คู่ขนานสำหรับฝึกเดิน ราวสำหรับฝึกเดินสแตนเลส6530-004-0022 / 0156ห้องกายภาพบำบัด
763เตียงไม้ทำกายภาพบำบัด เตียงไม้ทำกายภาพบำบัดชนิดสูง6530-004-0023 / 0757ห้องกายภาพบำบัด
764เตียงไม้ทำกายภาพบำบัด เตียงไม้ทำกายภาพบำบัดชนิดเตี้ย พร้อมที่นอน6530-004-0023 / 0858ห้องกายภาพบำบัด
765เตียงไม้ทำกายภาพบำบัด เตียงไม้ทำกายภาพบำบัดชนิดเตี้ย พร้อมที่นอน6530-004-0023 / 0959ห้องกายภาพบำบัด
766รถเก็บลูกน้ำหนัก รถเก็บลูกน้ำหนักพร้อมลูกน้ำหนักขนาดต่างๆ6530-004-0024 / 0159ห้องกายภาพบำบัด
767ควอทไตรเซฟบอร์ด บอร์ดฝึกกล้ามเนื้อขา ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ขนาดกว้างxยาว 7.5 x 14 นิ้ว6530-004-0025 / 0156ห้องกายภาพบำบัด
768รอกออกกำลังกาย โครงยืดทำด้วยเหล็กเคลือบสีผงอีพ็อกซี่อบแข็ง6530-004-0026 / 0156ห้องกายภาพบำบัด
769กระจกเงาแบบมีฐานติดล้อ กระจกเงาแบบมีฐานติดล้อ (Mirror)6530-004-0027 / 0157ห้องกายภาพบำบัด
770เข็มขัดผยุงคนไข้ ผ้าแบบหนาเพื่อรับน้ำหนักได้ ขนาด Size L6530-004-0028 / 0156ห้องกายภาพบำบัด
771เครื่องตรวจเท้า ทำด้วยกระจกใส โครงแสตนเลส6530-004-0029 / 0156ห้องกายภาพบำบัด
772บอร์ดฝึกการทรงตัว ทำด้วยไม้เนื้อแข็งด้านบนเป็นแผ่น มีฐานโค้ง 6530-004-0030 / 0156ห้องกายภาพบำบัด
773เครื่องอบสมุนไพร ขนาด 80 ลิตร ระบบไฟฟ้า ยี่ห้อโอเปสโก6530-004-0031 / 0150แพทย์แผนไทย
774โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดแขวนเพดาน ชนิดติดเพดานมีหลอดไฟ 5 ดวงยี่ห้อ Eastern ใช้กับระบบไฟฟ้า6530-005-0001 / 0136ห้องผ่าตัด (เก่า)
775โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดแขวนเพดาน ชนิดติดเพดาน รุ่น starled 1 ผลิตภัณฑ์ acem ประเทศอิตาลี6530-005-0001 / 0254ห้องคลอด
776โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดแขวนเพดาน ชนิดติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ผลิตภัณฑ์ริมซ่า รุ่น Pentaled 30N ผลิตภัณฑ์ประเทศอิตาลี6530-005-0001 / 0358งาน OR
777เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืนพร้อมที่วัดส่วนสูง ยี่ห้อ Zepper ชนิดธรรมดาแบบแสดงตัวเลข6530-009-0002 / 11KM1156PCU พลูตาหลวง
778เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืนพร้อมที่วัดส่วนสูง มีที่วัดส่วนสูง RGZ-1206530-009-0002 / 1052ห้องคลอด
779เครื่งอชั่งน้ำหนักเด็กเล็กแบบนอน แบบดิจิตรอล ยี่ห้อ KRO-TRON รุ่น SKS-2001SB6530-009-0003 / 0453ผู้ป่วยใน (ล่าง)
780เครื่งอชั่งน้ำหนักเด็กเล็กแบบนอน แบบดิจิตรอล ยี่ห้อ KRO-TRON รุ่น SKS-2001SB6530-009-0003 / 0349ห้องคลอด
782เครื่งอชั่งน้ำหนักเด็กเล็กแบบนอน แบบดิจิตรอล ยี่ห้อ KRO-TRON รุ่น SKS-2001SB6530-009-0003 / 0655ห้องคลอด
783เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กเล็กแบบนอน ยี่ห้อ T-Scale รุ่น M101 6530-009-0003 / 0257อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
785โครงแขวนหม้อนอน รถเข็นโครงแขวนหม้อนอนแสตนเลส6530-020-0001 / 0159ผู้ป่วยใน (ล่าง)
786เตียงตรวจภายใน โครงสแตนเลสแบบพับได้ 2 ตอน บุเบาะรองนอนสีเขียว6530-028-0002 / 0358PCU พลูตาหลวง
787เตียงคลอด 2 ตอน ปรับระดับและแยกตอนได้ มีขาหยั่ง เบาะรอง6530-029-0001 / 0142ห้องคลอด
788เตียงคลอด 2 ตอน ปรับระดับและแยกตอนได้ มีขาหยั่ง เบาะรอง (Hydraulic)6530-029-0001 / 0254ห้องคลอด
789เตียงผ่าตัด ยี่ห้อ OPES Model 991 ตะแครงซ้าย,ขวาได้ปรับศรีษะขึ้นลง6530-030-0001 / 0133จำหน่ายแล้ว
790เตียงผ่าตัด ยี่ห้อ Belmont รุ่น DR-2000 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น6530-030-0001 / 0257งาน OR
791ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 05258ผู้ป่วยใน (ล่าง)
792ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 05358ผู้ป่วยใน (บน)
793ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 05458ผู้ป่วยใน (ล่าง)
794ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 05558ผู้ป่วยใน (ล่าง)
795ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 05658ผู้ป่วยใน (บน)
796ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 05758ผู้ป่วยใน (ล่าง)
797ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 04358ผู้ป่วยใน (ล่าง)
798ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 03858ผู้ป่วยใน (ล่าง)
799ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 04058ผู้ป่วยใน (บน)
800ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 04258ผู้ป่วยใน (ล่าง)
801ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 03958ผู้ป่วยใน (ล่าง)
802ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 04158ผู้ป่วยใน (บน)
803ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 04458ผู้ป่วยใน (บน)
804ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 04558ผู้ป่วยใน (บน)
805ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 04658ผู้ป่วยใน (บน)
806ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 04758ผู้ป่วยใน (บน)
807ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 04858ผู้ป่วยใน (ล่าง)
808ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 04958ผู้ป่วยใน (บน)
809ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 05058ผู้ป่วยใน (บน)
810ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง ABS มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 05158ผู้ป่วยใน (ล่าง)
811ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียงไม้ มีเก้าอี้6530-031-0004 / 00355ผู้ป่วยใน (บน)
812ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 00458ผู้ป่วยใน (บน)
813ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 00558ผู้ป่วยใน (บน)
814ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 00758ผู้ป่วยใน (ล่าง)
815ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 00658ผู้ป่วยใน (บน)
816ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 00858ผู้ป่วยใน (ล่าง)
817ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 00958ผู้ป่วยใน (บน)
818ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 01058ผู้ป่วยใน (บน)
819ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 01158ผู้ป่วยใน (ล่าง)
820ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส มีลิ้นชักและประตูเก็บของมีล้อเลื่อน6530-031-0004 / 01258ผู้ป่วยใน (บน)
821ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส6530-031-0004 / 01558ผู้ป่วยใน (บน)
822ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส6530-031-0004 / 01658ผู้ป่วยใน (บน)
823ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส6530-031-0004 / 01758ผู้ป่วยใน (ล่าง)
824ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส6530-031-0004 / 01858ผู้ป่วยใน (บน)
825ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส6530-031-0004 / 01958ผู้ป่วยใน (บน)
826ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส6530-031-0004 / 02058ผู้ป่วยใน (บน)
827ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส6530-031-0004 / 02158ผู้ป่วยใน (ล่าง)
828ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส6530-031-0004 / 02258ผู้ป่วยใน (ล่าง)
829ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส6530-031-0004 / 02358ผู้ป่วยใน (ล่าง)
830ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส6530-031-0004 / 02458ผู้ป่วยใน (ล่าง)
831ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส6530-031-0004 / 02558ผู้ป่วยใน (ล่าง)
832ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส6530-031-0004 / 02658ผู้ป่วยใน (ล่าง)
833ตู้ข้างเตียง ตู้ข้างเตียง แสตนเลส6530-031-0004 / 02758ผู้ป่วยใน (ล่าง)
834โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ชนิดโค้ง แสตนเลส 2 ชั้น ล้อเลื่อน6530-034-0001 / 0152งาน OR
835โต๊ะวางเครื่องมือเมโย ทำด้วยสเตนเลส มีถาดวางเครื่องมือมีล้อเลื่อน6530-034-0002 / 0333งาน OR
836โต๊ะวางเครื่องมือเมโย ทำด้วยสเตนเลส มีถาดวางเครื่องมือมีล้อเลื่อน6530-034-0002 / 0658PCU พลูตาหลวง
837โต๊ะคล่อมเตียง โครงสแตนเลส มีล้อเลื่อนมีที่วางอาหารด้านบนเป็นไฟเบอร์6530-034-0004 / 01831ห้องคลอด
846โต๊ะคล่อมเตียง โครงสแตนเลส ด้านบนมีที่วางอาหารบุโฟมิการ์มีล้อเลื่อน6530-034-0004 / 00145ห้องคลอด
847โต๊ะคล่อมเตียง โครงสแตนเลสปรับระดับได้ ด้านบนบุโฟมิก้ามีล้อเลื่อน4 ล้อ6530-034-0004 / 01246ห้องคลอด
853โต๊ะคล่อมเตียง โครงสแตนเลสปรับระดับได้ด้านบนบุโฟมิก้ามีล้อเลื่อน 4 ล้อ6530-034-0004 / 01054ผู้ป่วยใน (ล่าง)
854โต๊ะคล่อมเตียง โครงสแตนเลสปรับระดับได้ด้านบนบุโฟมิก้ามีล้อเลื่อน 4 ล้อ6530-034-0004 / 01754ห้องคลอด
855โต๊ะคล่อมเตียง โครงสแตนเลสปรับระดับได้ด้านบนบุโฟมิก้ามีล้อเลื่อน 4 ล้อ6530-034-0004 / 01654ผู้ป่วยใน (บน)
859โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ABS ปรับระดับ6530-034-0004 / 01558ผู้ป่วยใน (ล่าง)
860โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ABS ปรับระดับ6530-034-0004 / 01358ผู้ป่วยใน (ล่าง)
861โต๊ะคล่อมเตียง โครงสแตนเลสปรับระดับได้ด้านบนบุโฟมิก้ามีล้อเลื่อน 4 ล้อ6530-034-0004 / 01958อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
862โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ABS ปรับระดับ6530-034-0004 / 02058ผู้ป่วยใน (ล่าง)
863โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ABS ปรับระดับ6530-034-0004 / 02158ผู้ป่วยใน (ล่าง)
864โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ABS ปรับระดับ6530-034-0004 / 02258ผู้ป่วยใน (ล่าง)
865โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ABS ปรับระดับ6530-034-0004 / 02358ผู้ป่วยใน (ล่าง)
866โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ABS ปรับระดับ6530-034-0004 / 02458รพ.สต.นาจอมทียน
867โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ABS ปรับระดับ6530-034-0004 / 02558รพ.สต.นาจอมทียน
868โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ABS ปรับระดับ6530-034-0004 / 02658ผู้ป่วยใน(คนไข้ยืม)
869โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ABS ปรับระดับ6530-034-0004 / 02758ผู้ป่วยใน (ล่าง)
870โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ABS ปรับระดับ6530-034-0004 / 02858ผู้ป่วยใน (ล่าง)
871โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ABS ปรับระดับ6530-034-0004 / 02958ผู้ป่วยใน (ล่าง)
872โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง แบบสแตนเลส6530-034-0004 / 03058ผู้ป่วยนอก
873โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ABS ปรับระดับ6530-034-0004 / 03158ผู้ป่วยใน (ล่าง)
874โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ABS ปรับระดับ6530-034-0004 / 03258ผู้ป่วยใน (ล่าง)
875โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ABS ปรับระดับ6530-034-0004 / 03358ผู้ป่วยใน (ล่าง)
876โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ABS ปรับระดับ6530-034-0004 / 03458ผู้ป่วยใน (ล่าง)
877โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ABS ปรับระดับ6530-034-0004 / 03558ผู้ป่วยใน (ล่าง)
878โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ABS ปรับระดับ6530-034-0004 / 03658ผู้ป่วยใน (ล่าง)
879โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ,Medycon ปรับระดับ6530-034-0004 / 03758ผู้ป่วยใน (บน)
880โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ,Medycon ปรับระดับ6530-034-0004 / 03858ผู้ป่วยใน (บน)
881โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ,Medycon ปรับระดับ6530-034-0004 / 03958ผู้ป่วยใน (บน)
882โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ,Medycon ปรับระดับ6530-034-0004 / 04058ผู้ป่วยใน (บน)
883โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ,Medycon ปรับระดับ6530-034-0004 / 04158ผู้ป่วยใน (บน)
884โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ,Medycon ปรับระดับ6530-034-0004 / 04258ผู้ป่วยใน (บน)
885โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ,Medycon ปรับระดับ6530-034-0004 / 04358ผู้ป่วยใน (บน)
886โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ,Medycon ปรับระดับ6530-034-0004 / 04458ผู้ป่วยใน (บน)
887โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ,Medycon ปรับระดับ6530-034-0004 / 04558ผู้ป่วยใน (บน)
888โต๊ะคล่อมเตียง โต๊ะคล่อมเตียง ,Medycon ปรับระดับ6530-034-0004 / 04658ผู้ป่วยใน (บน)
889โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 04858ผู้ป่วยใน (บน)
890โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 04958ผู้ป่วยใน (บน)
891โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 05058ผู้ป่วยใน (บน)
892โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 05158ผู้ป่วยใน (บน)
893โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 05258ผู้ป่วยใน (บน)
894โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 05358ผู้ป่วยใน (บน)
895โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 05458ผู้ป่วยใน (บน)
896โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 05558ผู้ป่วยใน (บน)
897โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 05658ผู้ป่วยใน (บน)
898โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 05758ผู้ป่วยใน (บน)
899โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 05858ผู้ป่วยใน (บน)
900โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 05958ผู้ป่วยใน (บน)
901โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 06058ผู้ป่วยใน (บน)
902โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 06158ผู้ป่วยใน (บน)
903โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 06258ผู้ป่วยใน (บน)
904โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 06358ผู้ป่วยใน (บน)
905โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 06458ผู้ป่วยใน (บน)
906โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 06558ผู้ป่วยใน (บน)
907โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 06658ผู้ป่วยใน (บน)
908โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 06758ผู้ป่วยใน (บน)
909โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 06858ผู้ป่วยใน (บน)
910โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 06958ผู้ป่วยใน (บน)
911โต๊ะคล่อมเตียง โครงแสตนเลสบุโฟเมก้า ปรับระดับได้6530-034-0004 / 07058ผู้ป่วยใน (บน)
912เสาน้ำเกลือ ทำด้วยสแตนเลส ปรับระดับได้มีล้อเลื่อน6530-039-0001 / 00132งาน OR
913เสาน้ำเกลือ โครงสแตนเลส แบบมีล้อเลื่อน6530-039-0001 / 00234ห้องคลอด
914เสาน้ำเกลือ ทำด้วยสแตนเลส ปรับระดับได้มีล้อเลื่อน6530-039-0001 / 00437ห้องคลอด
915เสาน้ำเกลือ ทำด้วยสแตนเลส ปรับระดับได้มีล้อเลื่อน6530-039-0001 / 00537ห้องคลอด
916กล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อ OLYMPUS TAIWAN6650-002-0001 / 0154งานชันสูตร
917กล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น CH306650-002-0001 / 0245งานชันสูตร
918กล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น CH316650-002-0001 / 0347งานชันสูตร
934ตู้เก็บเครื่องใช้ในครัว อลูมิเนียม 3 ชั้น มีซิ้งค์ ล้างจาน7320-006-0001 / 0557ห้องเบรกชั้น 4
935เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ Laser ยี่ห้อ HP Laser Jet P11027440-012-0002 / 1757ห้องบริหาร (พัสดุ)
938เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ Laser ยี่ห้อ HP Laser Jet P10057440-012-0002 / 1453ห้องบริหาร (ธุรการ และการเจ้าหน้าที่)
940เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเข็ม (Dot matix) ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-310 แคร่สั้นแบบหัวเข็ม7440-012-0001 / 1258ห้องบริหาร (การเงิน และบัญชี)
942เครื่องแสกนเนอร์ (Scanner) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบภาพ ชนิดสี canon dr 3010c7440-013-0001 / 0152ห้องบริหาร (ธุรการ และการเจ้าหน้าที่)
943ตู้นิรภัย ตู้นิรภัย รุ่น TS 377 K1C-05 แบบนอน (เจาะช่องบริจาค) 48x40x37 cm. น้ำหนัก 51 กก.7110-004-0001 / 0258ห้องเก็บเงิน
944ตู้นิรภัย มี 2 กุญแจ 1 รหัส ทนความร้อนได้ 1000 องศา ยี่ห้อ DIAMON7110-004-0001 / 0136ห้องบริหาร (การเงิน และบัญชี)
946เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้าขนาดแครยาวไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว ระบบสองภาษา แบบไฟฟ้า ระบบสองภาษา ยี่ห้อ IBM7430-001-0007 / 0135ห้องบริหาร (ธุรการ และการเจ้าหน้าที่)
947เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-FP701CX5805-011-0001 / 0658คลังครุภัณฑ์
949เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ Laser ยี่ห้อ HP LaserJet P11027440-012-0002 / 1157งานชันสูตร
950เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน) เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน)7110-006-0020 / 10557ห้องพัก พขร.
951เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน) เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน)7110-006-0020 / 11258ห้องบริหาร (การเงิน และบัญชี)
952เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน) เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน)7110-006-0020 / 01956ห้องบริหาร (การเงิน และบัญชี)
953เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน) เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน)7110-006-0020 / 02056ห้องบริหาร (การเงิน และบัญชี)
954เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน) เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน)7110-006-0020 / 02156ห้องบริหาร (การเงิน และบัญชี)
955เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน) เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน)7110-006-0020 / 02258จำหน่ายแล้ว
956เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน) เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน)7110-006-0020 / 02358ห้องบริหาร (หัวหน้าบริหาร)
957เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน) เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน)7110-006-0020 / 10657ห้องพัก พขร.
958เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน) เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน)7110-006-0020 / 08954ห้องบริหาร (พัสดุ)
959เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน) เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน)7110-006-0020 / 09054งานอาคารสถานที่,โสต
960เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน) เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน)7110-006-0020 / 11358ห้องบริหาร (การเงิน และบัญชี)
961เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน) เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน)7110-006-0020 / 11659ห้องบริหาร (ธุรการ และการเจ้าหน้าที่)
962เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน) เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน)7110-006-0020 / 09355ห้องพัก พขร.
963เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน) เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน)7110-006-0020 / 09455ห้องบริหาร (ธุรการ และการเจ้าหน้าที่)
964ตู้เก็บเอกสารเป็นลิ้นชัก ชนิด 15 ลิ้นชัก ตู้เก็บเอกสารเหล็กเป็นลิ้นชัก ชนิด 15 ลิ้นชัก7110-002-0007 / 0131ห้องบริหาร (ธุรการ และการเจ้าหน้าที่)
965ตู้เก็บเอกสารเป็นลิ้นชัก ชนิด 15 ลิ้นชัก ตู้เก็บเอกสารเป็นลิ้นชัก ชนิด 15 ลิ้นชัก7110-002-0007 / 0231ห้องบริหาร (ธุรการ และการเจ้าหน้าที่)
966ตู้เย็นขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 9 คิวบิคฟุต ขนาด 9 คิวบิคฟุต ยี่ห้อ Sharp4110-001-0003 / 0245คลังครุภัณฑ์
967เครื่องถ่ายเอกสารระบบกระดาษธรรมดาชนิดหมึกผง ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยี่ห้อ FUJI รุ่น 39657430-003-0002 / 0141คลังครุภัณฑ์
968เครื่องถ่ายเอกสารระบบกระดาษธรรมดาชนิดหมึกผง ถ่ายย่อและขยายได้ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที ยี่ห้อ FUJI X XEROX7430-003-0004 / 0148จำหน่ายแล้ว
970เครื่องถ่ายเอกสารระบบกระดาษธรรมดาชนิดหมึกผง ถ่ายย่อและขยายได้ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP2000L2 ชุดป้อนต้นฉบับอันโตมัติ7430-003-0004 / 03L712715115056ห้องถ่ายเอกสาร
974เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู ยี่ห้อ Panasonic4120-001-0005 / 2157ห้องถ่ายเอกสาร
975ตู้เก็บเอกสารเป็นลิ้นชัก ชนิด 15 ลิ้นชัก ตู้เก็บเอกสารเป็นลิ้นชัก ชนิด 15 ลิ้นชัก7110-002-0007 / 0331ผู้ป่วยนอก
976เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 00156ห้องประชุมชั้น 4
977เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 00256ห้องประชุมชั้น 4
978เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 00356ห้องประชุมชั้น 4
979เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 00456ห้องประชุมชั้น 4
980เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 00556ห้องประชุมชั้น 4
981เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 00656ห้องประชุมชั้น 4
982เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 00756ห้องประชุมชั้น 4
983เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 00856ห้องประชุมชั้น 4
984เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 00956ห้องประชุมชั้น 4
985เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 01056ห้องประชุมชั้น 4
986เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 01156ห้องประชุมชั้น 4
987เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 01256ห้องประชุมชั้น 4
988เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 01356ห้องประชุมชั้น 4
989เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 01456ห้องประชุมชั้น 4
990เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 01556ห้องประชุมชั้น 4
991เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 01656ห้องประชุมชั้น 4
992เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 01756ห้องประชุมชั้น 4
993เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 01856ห้องประชุมชั้น 4
994เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 01956ห้องประชุมชั้น 4
995เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 02056ห้องประชุมชั้น 4
996เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 02156ห้องประชุมชั้น 4
997เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 02256ห้องประชุมชั้น 4
998เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 02356ห้องประชุมชั้น 4
999เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 02456ห้องประชุมชั้น 4
1000เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 02556ห้องประชุมชั้น 4
1001เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 02656ห้องประชุมชั้น 4
1002เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 02756ห้องประชุมชั้น 4
1003เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 02856ห้องประชุมชั้น 4
1004เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 02956ห้องประชุมชั้น 4
1005เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 03056ห้องประชุมชั้น 4
1006เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 03156ห้องประชุมชั้น 4
1007เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 03256ห้องประชุมชั้น 4
1008เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 03356ห้องประชุมชั้น 4
1009เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 03456ห้องประชุมชั้น 4
1010เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 03556ห้องประชุมชั้น 4
1011เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 03656ห้องประชุมชั้น 4
1012เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 03756ห้องประชุมชั้น 4
1013เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 03856ห้องประชุมชั้น 4
1014เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 03956ห้องประชุมชั้น 4
1015เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 04056ห้องประชุมชั้น 4
1016เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 04156ห้องประชุมชั้น 4
1017เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 04256ห้องประชุมชั้น 4
1019เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 04356ห้องประชุมชั้น 4
1020เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 04456ห้องประชุมชั้น 4
1021เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 04556ผู้ป่วยนอก
1022เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 04656ห้องประชุมชั้น 4
1023เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 04756ห้องประชุมชั้น 4
1024เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 04856ห้องประชุมชั้น 4
1025เก้าอี้โครงสเตนเลสเบาะนวมมีผนักพิง+ที่วางแขน บุนวมเบาะสีแดง มีผนักพิงที่วางแขน7110-006-0021 / 04956ห้องประชุมชั้น 4
1029เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) ยี่ห้อ HP Probook 6450b7440-001-0002 / 01053งาน OR
1030เครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อ Sharp SB-C94110-002-0001 / 1156ห้องเบรกชั้น 4
1032โต๊ะประชุมมาตรฐาน 8 คน ไม้อัดนำมาต่อเป็นวงกลม7110-007-0007 / 0352ยุทธศาสตร์
1034ยูนิตทำฟัน ยี่ห้อ MOTIMA รุ่น ACTUS 9000 X1(สีชมพู)6520-007-0001 / 0557ห้องทันตกรรม 1
1036ยูนิตทำฟัน ยี่ห้อ MOTIMA รุ่น ACTUS 9000 X1(สีฟ้า)6520-007-0001 / 0657ห้องทันตกรรม 2
1037ยูนิตทำฟัน ยี่ห้อ MOTIMA รุ่น ACTUS 9000 X1(สีเขียว)6520-007-0001 / 0757ห้องทันตกรรม 3
1038ยูนิตทำฟัน ยี่ห้อ MOTIMA รุ่น ACTUS 9000 X1(สีชมพู)6520-007-0001 / 1057ห้องทันตกรรม 4
1039ยูนิตทำฟัน ยี่ห้อ MOTIMA รุ่น ACTUS 9000 X1(สีเขียว)6520-007-0001 / 0457ห้องทันตกรรม 4
1040ยูนิตทำฟัน SX-3000 (สีส้ม)6520-007-0001 / 0958ห้องทันตกรรม 5
1043เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า ยี่ห้อ Biosonic รุ่น US100R SN 0806121136520-004-0001 / 0354ห้องทันตกรรม 3
1044เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า Trubo Sensor6520-004-0001 / 04 27886458ห้องทันตกรรม 2
1045เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า Trubo Sensor6520-004-0001 / 0627886158ห้องทันตกรรม 1
1046เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า Trubo Sensor6520-004-0001 / 07 27886258ห้องทันตกรรม 5
1047เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า Trubo Sensor6520-004-0001 / 0827886358ห้องทันตกรรม 4
1048เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า ยี่ห้อ THAI DENTAL PRODUCTS รุ่น superson mk36520-004-0001 / 0155ห้องฟัน (PCU พลูตาหลวง)
1049เครื่องอุดฟันด้วยแสง ยี่ห้อ Lite Q รุ่น LD-1076520-020-0001 / 0156ห้องทันตกรรม 3
1052เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ฟันเคลื่อนที่ (Dental Portable X-ray Unit ยี่ห้อ ARIBEA รุ่น AP-0017 พร้อมชุดรับภาพและแปลงสัญญาณเป็นระบบดิจิตอล6525-004-0009 / 0158ช่องทางเดินงานทันตกรรม
1053เครื่องทำความสะอาดเครื่องมือทันตกรรมระบบอัลตราโซนิค Ultrasonic Cleaner รุ่น UC-10506520-023-0001 / 0152ซัพพลาย
1054เครื่องเอ๊กซเรย์ฟัน ยี่ห้อ Kodak รุ่น Kodak 2200 USA6525-004-0007 / 0152ช่องทางเดินงานทันตกรรม
1055เครื่องจี้ตัดไฟฟ้าทางทันตกรรม electric cautery 700 se sn716746520-012-0001 / 0158ห้องทันตกรรม 3
1056เครื่องปั้นผสมอมัลกัม(เครื่องปั้นผสมสารอุดฟัน) ยี่ห้อ softly ce 230 v6520-016-0001 / 0255ทันตกรรม(ออกหน่วย)
1057เครื่องปั้นผสมอมัลกัม(เครื่องปั้นผสมสารอุดฟัน) ยี่ห้อ SILlAMAT S 100-240 V6520-016-0001 / 0456ช่องทางเดินงานทันตกรรม
1058เครื่องปั้นผสมอมัลกัม(เครื่องปั้นผสมสารอุดฟัน) Monitex รุ่น am-1 sn141109986520-016-0001 / 05141099858ห้องฟัน (PCU พลูตาหลวง)
1059เครื่งอพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ยี่ห้อ Epson รุ่นTM-U220 สำหรับพิมพ์ใบเสร็จ สีดำ7440-012-0005 / 0450ศูนย์คอม
1060เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเข็ม (Dot matix) ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-300 +II แคร่สั้นแบบหัวเข็ม7440-012-0001 / 0952จำหน่ายแล้ว
1061เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเข็ม (Dot matix) Printer EPSON LQ-310 ติดแท็งค์7440-012-0001 / 1158ห้องเก็บเงิน
1062เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ Inkjet ยี่ห้อ EPSON รุ่น L350 ติดแท็งค์7440-012-0003 / 1958ห้องสำนักงานทันตกรรม
1063เครื่องดูดเสมหะ รุ่น yx-940d6515-037-0001 / 08121f8.08955คลังทันตกรรม
1064รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น สเตนเลส มีล้อเลื่อน มีลิ้นชักเก็บของ3920-005-0010 / 03858ห้องทันตกรรม 3
1065รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น สเตนเลส มีล้อเลื่อน มีลิ้นชักเก็บของ3920-005-0010 / 03958ห้องทันตกรรม 1
1066รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น สเตนเลส มีล้อเลื่อน มีลิ้นชักเก็บของ3920-005-0010 / 04058ห้องทันตกรรม 2
1067รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น สเตนเลส มีล้อเลื่อน มีลิ้นชักเก็บของ3920-005-0010 / 04158ห้องทันตกรรม 4
1068รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น สเตนเลส มีล้อเลื่อน มีลิ้นชักเก็บของ3920-005-0010 / 04258ห้องทันตกรรม 4
1069รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น 3 ชั้น สเตนเลส มีล้อเลื่อน มีลิ้นชักเก็บของ3920-005-0010 / 04358ห้องทันตกรรม 5
1071โต๊ะทำงาน ไม้อัด 2 ลิ้นชัก7110-007-0021 / 05354ห้องทันตกรรม 3
1072โต๊ะทำงาน ไม้อัด 2 ลิ้นชัก7110-007-0021 / 05454ห้องทันตกรรม 2
1074เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) CPU INTEL p4 d RAM 1024 MB HDD 160 GB จอแบบ samsung7440-001-0001 / 05151ห้องทันตกรรม 3
1082เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน) เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน)7110-006-0020 / 04056ห้องพักเจ้าหน้าที่งานทันตกรรม
1085เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ Inkjet ยี่ห้อ Canon MP 237 print scan copy7440-012-0003 / 1757ห้องทันตกรรม 1
1088เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent4120-001-0006 / 0156ห้องทันตกรรม 1
1089ตู้แสดงอุปกรณ์สุขาภิบาลอาหาร แบบกระจกเลื่อน กระจกเลื่อนใส 3 ช่อง 3 ชั้น7110-017-0002 / 0154คลังทันตกรรม
1091ตู้เก็บเวชภัณฑ์ โครงเหล็ก 4 ชั้น บานกระจก6530-031-0002 / 2057ห้องเก็บของงานทันตกรรม
1092ตู้เก็บเวชภัณฑ์ โครงเหล็ก 4 ชั้น บานกระจก6530-031-0002 / 2357ห้องเก็บของงานทันตกรรม
1093ตู้เก็บเวชภัณฑ์ โครงเหล็ก 4 ชั้น บานกระจก6530-031-0002 / 2159คลังทันตกรรม
1094ตู้เก็บเสื้อผ้าหอพัก แบบไม้ 2 บานประตู ไม้อัด 2 บานประตู7110-019-0001 / 0157ห้องเก็บของงานทันตกรรม
1095ตู้เก็บเวชภัณฑ์ พลาสติกสีขาว 2 ชั้น 2 บานประตู6530-031-0002 / 1957ห้องสำนักงานทันตกรรม
1096ตู้เก็บเวชภัณฑ์ ตู้ทึบ 2บานประตู6530-031-0002 / 2257ช่องทางเดินงานทันตกรรม
1097เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent4120-001-0006 / 0256ห้องทันตกรรม 2
1098เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent4120-001-0006 / 0356ห้องทันตกรรม 3
1099เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent4120-001-0006 / 0456ห้องทันตกรรม 4
1100เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent4120-001-0006 / 0556ห้องทันตกรรม 5
1101เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent4120-001-0006 / 0656ห้องพักเจ้าหน้าที่งานทันตกรรม
1102เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent4120-001-0006 / 0756ห้องเก็บของงานทันตกรรม
1104เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ ยี่ห้อ NSK mio e230 (เครื่องกรอกระดูก,เครื่องผ่าฟันคุด)6520-001-0001 / 040000764958ห้องทันตกรรม 2
1106ตู้เก็บเวชภัณฑ์(ตู้ลอย) ตู้ไม้ 2 ชั้น ประตูบานกระจก7110-001-0007 / 0657ห้องทันตกรรม 1
1107เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ (เครื่องกรอกระดูก,เครื่องผ่าฟันคุด)6520-001-0001 / 0356ห้องทันตกรรม 5
1108ตู้เก็บเวชภัณฑ์(ตู้ลอย) ตู้ไม้ 2 ชั้น ประตูบานกระจก7110-001-0007 / 0757ห้องทันตกรรม 2
1109ตู้เก็บเวชภัณฑ์(ตู้ลอย) ตู้ไม้ 2 ชั้น ประตูบานกระจก7110-001-0007 / 0857ห้องทันตกรรม 3
1110ตู้เก็บเวชภัณฑ์(ตู้ลอย) ตู้ไม้ 2 ชั้น ประตูบานกระจก7110-001-0007 / 0957ห้องทันตกรรม 4
1111ตู้เก็บเวชภัณฑ์(ตู้ลอย) ตู้ไม้ 2 ชั้น ประตูบานกระจก7110-001-0007 / 1057ห้องทันตกรรม 4
1112ตู้เก็บเวชภัณฑ์(ตู้ลอย) ตู้ไม้ 2 ชั้น ประตูบานกระจก7110-001-0007 / 1157ห้องทันตกรรม 5
1113เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) Computer set M/B Biostar NM70I-1037U HDD WD500G RAM 2GB/1333 Mornitor LG 18.5"19M357440-001-0001 / 09257ผู้ป่วยใน (ล่าง)
1114เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent4120-001-0006 / 0856ห้องเอกซเรย์
1115เครื่องเอ๊กซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 เอม.เอ. ยี่ห้อ Fisher 300 MA รุ่น KELEX KFT-16525-004-0001 / 0143คลังครุภัณฑ์
1116เครื่องเอ๊กซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 เอม.เอ ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น RADSPEED MC ประเทศญี่ปุ่น6525-004-0002 / 0157ห้องเอกซเรย์
1117เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู แบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent4120-001-0012 / 0158ห้องเอกซเรย์
1120เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 บีทียู แบบแยกส่วนขนาด 25,000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent4120-001-0008 / 0156ห้องเอกซเรย์
1125เสื้อตะกั่ว เสื้อตะกั่วป้องกันรังสีเอ๊กซเรย์6525-015-0001 / 0154ห้องเอกซเรย์
1126เสื้อตะกั่ว เสื้อตะกั่วป้องกันรังสีเอ๊กซเรย์6525-015-0001 / 0254ห้องเอกซเรย์
1127เสื้อตะกั่ว เสื้อตะกั่วป้องกันรังสีเอ๊กซเรย์6525-015-0001 / 0557ห้องเอกซเรย์
1128เสื้อตะกั่ว เสื้อตะกั่วป้องกันรังสีเอ๊กซเรย์6525-015-0001 / 0657ห้องเอกซเรย์
1129เสื้อตะกั่ว เสื้อตะกั่วป้องกันรังสีเอ๊กซเรย์6525-015-0001 / 0757ห้องเอกซเรย์
1133เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ แบบปรอท ยี่ห้อ Riester6515-069-0002 / 1257ห้องเอกซเรย์
1137เสาน้ำเกลือ ทำด้วยสแตนเลส ปรับระดับได้มีล้อเลื่อน6530-039-0001 / 00647ห้องเอกซเรย์
1138เสื้อตะกั่ว เสื้อตะกั่วป้องกันรังสีเอ๊กซเรย์ (ชำรุด)6525-015-0001 / 0348ห้องเอกซเรย์
1139เสื้อตะกั่ว เสื้อตะกั่วป้องกันรังสีเอ๊กซเรย์ (ชำรุด)6525-015-0001 / 0448ห้องเอกซเรย์
1147เครื่องเชื่อมถุงพลาสติก ชนิดอัตโนมัติ (เครื่องซีนซอง) เครื่องปิดผนึกซองระบบอัตโนมัติ รุ่น ME-3510AI เท้าเหยียบ ขนาดหนากว้าง 13" รอยซีนกว้าง 10 มม.6530-045-0001 / 0359ซัพพลาย
1148เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) mmini computer intel boxd 2500dn ram 2 GB no HDD NO monitor7440-001-0001 / 08056ห้องสำนักงานทันตกรรม
1149ตู้เอนกประสงค์ ไม้อัดสีฟ้า 9 ช่อง7110-001-0015 / 2157ห้องสำนักงานทันตกรรม
1151ตู้เก็บหนังสือ ตู้ไม้แบบกระจกเลื่อน ตู้ไม้แบบกระจกเลื่อน 2 ชั้น7110-001-0001 / 1257ห้องคลอด
1152โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะไม้ 80 ซม.7110-007-0018 / 04857ห้องสำนักงานทันตกรรม
1154ตู้เอนกประสงค์ ไม้อัดสีส้ม 4 ชั้น7110-001-0015 / 2057ห้องสำนักงานทันตกรรม
1157เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน) เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน)7110-006-0020 / 10757ห้องทันตกรรม 2
1159เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน) เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน)7110-006-0020 / 10857ห้องทันตกรรม 4
1161เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน) เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อปรับระดับได้มีผนักพิง+ที่วางแขน(สำนักงาน)7110-006-0020 / 10957ห้องทันตกรรม 5
1162เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 29258ผู้ป่วยใน (บน)
1163เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 29358ผู้ป่วยใน (บน)
1164เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 29458ผู้ป่วยใน (บน)
1165เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 29558ผู้ป่วยใน (บน)
1166เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 29658ผู้ป่วยใน (บน)
1167เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 29758ผู้ป่วยใน (บน)
1168เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 29858ผู้ป่วยใน (บน)
1169เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 29958ผู้ป่วยใน (บน)
1170เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 30058ผู้ป่วยใน (บน)
1171เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 30158ผู้ป่วยใน (บน)
1172เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 30258ผู้ป่วยใน (บน)
1173เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 30358ผู้ป่วยใน (บน)
1174เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 30458ผู้ป่วยใน (บน)
1175เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 30558ผู้ป่วยใน (บน)
1176เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 30658จำหน่ายแล้ว
1177เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 30758ผู้ป่วยใน (บน)
1178เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 30858ผู้ป่วยใน (บน)
1179เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 30958ผู้ป่วยใน (บน)
1180เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 31058ผู้ป่วยใน (บน)
1181เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 31158ผู้ป่วยใน (บน)
1182เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 31258ผู้ป่วยใน (บน)
1183เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 31358ผู้ป่วยใน (บน)
1184เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 31458ผู้ป่วยใน (บน)
1185เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 31558ผู้ป่วยใน (บน)
1186เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 31658ผู้ป่วยใน (บน)
1187เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 31758ผู้ป่วยใน (บน)
1188เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 31858ผู้ป่วยใน (บน)
1189เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 31958ผู้ป่วยใน (บน)
1190เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 32058ผู้ป่วยใน (บน)
1191เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 32158ผู้ป่วยใน (บน)
1192เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 32258ผู้ป่วยใน (บน)
1193เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 32358ผู้ป่วยใน (บน)
1194เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 32458ยุทธศาสตร์
1195เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 32558ผู้ป่วยใน (บน)
1196เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ7110-006-0009 / 32658แพทย์แผนไทย
1197เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ7110-006-0009 / 32758แพทย์แผนไทย
1198เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 28358ผู้ป่วยใน (บน)
1199เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 28458จำหน่ายแล้ว
1200เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 28558ผู้ป่วยใน (บน)
1201เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 28658ผู้ป่วยใน (บน)
1202เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 28758ผู้ป่วยใน (บน)
1203เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 28858ผู้ป่วยใน (บน)
1204เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 28958ผู้ป่วยใน (บน)
1205เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 29058ผู้ป่วยใน (บน)
1206เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำตาล7110-006-0009 / 29158ห้องประชุมชั้น 4
1211เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 01255ห้องประชุมชั้น 4
1212เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 01355ห้องประชุมชั้น 4
1213เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 01455ห้องประชุมชั้น 4
1214เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 01555ห้องประชุมชั้น 4
1215เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 01655ห้องประชุมชั้น 4
1216เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 01755ห้องประชุมชั้น 4
1217เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 01855ผู้ป่วยนอก
1218เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 01955ห้องประชุมชั้น 4
1219เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 02055ห้องประชุมชั้น 4
1220เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 02155ห้องประชุมชั้น 4
1221เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 02255ห้องประชุมชั้น 4
1222เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 02355ห้องประชุมชั้น 4
1223เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 02455ห้องประชุมชั้น 4
1224เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 02555ห้องประชุมชั้น 4
1225เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 02655ห้องประชุมชั้น 4
1226เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 02755ห้องประชุมชั้น 4
1227เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 02855ห้องประชุมชั้น 4
1228เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 02955ห้องประชุมชั้น 4
1229เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 03055ห้องประชุมชั้น 4
1230เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 03155ห้องประชุมชั้น 4
1231เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 03255ผู้ป่วยนอก
1232เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 03355ห้องประชุมชั้น 4
1233เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 03455ห้องประชุมชั้น 4
1234เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 03555ห้องประชุมชั้น 4
1235เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 03655ห้องประชุมชั้น 4
1236เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 03755ห้องประชุมชั้น 4
1237เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 03855ห้องประชุมชั้น 4
1238เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 03955ห้องประชุมชั้น 4
1239เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 04055ห้องประชุมชั้น 4
1240เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 04155ห้องประชุมชั้น 4
1241เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 04255ห้องประชุมชั้น 4
1242เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 04355ห้องประชุมชั้น 4
1243เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 04455ห้องประชุมชั้น 4
1244เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 04555ห้องประชุมชั้น 4
1245เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 04655ห้องประชุมชั้น 4
1246เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 04755ห้องประชุมชั้น 4
1247เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 04855ห้องประชุมชั้น 4
1248เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 04955ห้องประชุมชั้น 4
1249เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 05055ห้องประชุมชั้น 4
1250เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 05155ห้องประชุมชั้น 4
1251เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 05255ห้องประชุมชั้น 4
1252เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 05355ห้องประชุมชั้น 4
1253เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 05455ห้องประชุมชั้น 4
1254เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 05555ห้องประชุมชั้น 4
1255เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 05655ห้องประชุมชั้น 4
1256เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 05755ห้องประชุมชั้น 4
1257เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 05855ห้องประชุมชั้น 4
1258เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 05955ห้องประชุมชั้น 4
1259เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 06055ห้องประชุมชั้น 4
1260เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 06155ห้องประชุมชั้น 4
1261โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะไม้ 80 ซม.7110-007-0018 / 00357ห้องทันตกรรม 4
1262โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะไม้ 80 ซม.7110-007-0018 / 02457ห้องทันตกรรม 4
1263โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะไม้ 80 ซม.7110-007-0018 / 05157คลังทันตกรรม
1267เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน ยี่ห้อ OMRON6515-069-0004 / 0357หน้าห้องทันตกรรม
1271เก้าอี้สเตนเลสหมุนปรับระดับได้ชนิดมีล้อ เก้าอี้สเตนเลสหมุนปรับระดับได้ชนิดมีล้อ7110-006-0014 / 0157ห้องเอกซเรย์
1272เก้าอี้สเตนเลสหมุนปรับระดับได้ชนิดมีล้อ เก้าอี้สเตนเลสหมุนปรับระดับได้ชนิดมีล้อ7110-006-0014 / 1157ห้องเอกซเรย์
1274ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ (สีม่วง)7110-013-0003 / 00156หน้าห้องทันตกรรม
1275ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ (สีม่วง)7110-013-0003 / 00256หน้าห้องทันตกรรม
1276ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ (สีม่วง)7110-013-0003 / 00356หน้าห้องทันตกรรม
1277ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ (สีม่วง)7110-013-0003 / 00456หน้าห้องทันตกรรม
1278ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ (สีม่วง)7110-013-0003 / 00556หน้าห้องทันตกรรม
1279ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ (สีม่วง)7110-013-0003 / 00656หน้าห้องทันตกรรม
1280ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ (สีม่วง)7110-013-0003 / 00756หน้าห้องทันตกรรม
1281ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ (สีม่วง)7110-013-0003 / 00856หน้าห้องทันตกรรม
1282ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ (สีม่วง)7110-013-0003 / 00956หน้าห้องทันตกรรม
1283ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ (สีม่วง)7110-013-0003 / 01056หน้าห้องทันตกรรม
1284ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ (สีม่วง)7110-013-0003 / 01156หน้าห้องทันตกรรม
1285ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ (สีม่วง)7110-013-0003 / 01256หน้าห้องทันตกรรม
1286ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ ม้ายาวนั่งรอตรวจ โครงเหล็กมีเก้าอี้ (สีม่วง)7110-013-0003 / 01356ห้องเอกซเรย์
1291พัดลมอุตสาหกรรม ยี่ห้อ Accord 24 นิ้ว4140-001-0008 / 1351หน้าห้องทันตกรรม
1292พัดลมอุตสาหกรรม ยี่ห้อ Lucky misu 24 นิ้ว4140-001-0008 / 0251หน้าห้องทันตกรรม
1294พัดลมชนิดติดผนัง ยี่ห้อ Hatari 16 นิ้ว รุ่น HT46334140-001-0007 / 02551ห้องเอกซเรย์
1295เก้าอี้สเตนเลสหมุนปรับระดับได้ชนิดมีล้อ เก้าอี้สเตนเลสหมุนปรับระดับได้ชนิดมีล้อ7110-006-0014 / 1257PCU พลูตาหลวง
1296พัดลมชนิดติดผนัง ยี่ห้อ Hatari 16 นิ้ว รุ่น HT46334140-001-0007 / 02651ห้องเอกซเรย์
1298ฉากตะกั่ว ฉากตะกั่วกันรังสีเอ๊กซเรย์6525-014-0001 / 0151ห้องเอกซเรย์
1302ฉากตะกั่ว ฉากตะกั่วกันรังสีเอ๊กซเรย์6525-014-0001 / 0251ห้องเอกซเรย์
1304เครื่องพิมพ์ชื่อลงแผ่นฟิล์ม เครื่องพิมพ์ชื่อลงแผ่นฟิล์ม okamoto (ชำรุด)6525-016-0001 / 0151ห้องเอกซเรย์
1305เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ ยี่ห้อ Konica รุ่น SRX-101A (ชำรุด)6525-009-0001 / 0135ห้องเอกซเรย์
1306เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 06255ห้องประชุมชั้น 4
1307เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 06355ห้องประชุมชั้น 4
1308เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 06455ห้องประชุมชั้น 4
1309เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 06555ห้องประชุมชั้น 4
1310เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 06655ห้องประชุมชั้น 4
1311เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 06755ห้องประชุมชั้น 4
1312เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 06855ห้องประชุมชั้น 4
1313เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 06955ห้องประชุมชั้น 4
1314เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 07055ห้องประชุมชั้น 4
1315เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 07155ห้องประชุมชั้น 4
1316เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 07255ห้องประชุมชั้น 4
1317เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 07355ห้องประชุมชั้น 4
1318เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 07455ห้องประชุมชั้น 4
1319เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 07555ห้องประชุมชั้น 4
1320เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 07655ห้องประชุมชั้น 4
1321เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 07755ห้องประชุมชั้น 4
1322เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 07855ห้องประชุมชั้น 4
1323เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 07955ห้องประชุมชั้น 4
1324เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 08055ห้องประชุมชั้น 4
1325เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 08155ห้องประชุมชั้น 4
1326เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 08255ห้องประชุมชั้น 4
1327เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 08355ห้องประชุมชั้น 4
1328เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 08455ผู้ป่วยนอก
1329เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 08555ห้องประชุมชั้น 4
1330เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 08655ห้องประชุมชั้น 4
1331เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 08755ห้องประชุมชั้น 4
1332เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 08855ห้องประชุมชั้น 4
1333เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 08955ห้องประชุมชั้น 4
1334เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 09055ห้องประชุมชั้น 4
1335เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 09155ห้องประชุมชั้น 4
1336เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 09255ห้องประชุมชั้น 4
1337เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำ เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุฟองน้ำสีน้ำเงิน7110-006-0009 / 09355ห้องประชุมชั้น 4
1338