ระเบียบการใช้ High alert drug


1      3% NaCl
                - แนวปฏิบัติ
                                 ___________________________________________


2      Amiodarone
                - Monitor
                - แนวปฏิบัติ
                                 ___________________________________________


3      Digoxin
                - Monitor
                - แนวปฏิบัติ
                                 ___________________________________________


4      doBUtamine
                - Monitor
                - แนวปฏิบัติ
                                 ___________________________________________


5      Dopamine
                - Monitor
                - แนวปฏิบัติ
                                 ___________________________________________

6      Magnesium
                - Monitor
                - แนวปฏิบัติ
                                 ___________________________________________


7      Morphine
                - Monitor
                - แนวปฏิบัติ
                                 ___________________________________________


8      NorEpinephrine
                - Monitor
                - แนวปฏิบัติ
                - ตารางคำนวณยา
                                 ___________________________________________


9      Pethidine
                - Monitor
                - แนวปฏิบัติ
                                 ___________________________________________


10    Warfarin
                - แนวปฏิบัติ
                                 ___________________________________________Copyright 2010 Pozedorn@gmail.com sattahip km.10 hospital.