ประกาศ

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบข้อมูลทางการเงินและบัญชีของโรงพยาบาล

Web site นี้ เป็นระบบข้อมูลที่เป็นภายในของโรงพยาบาล มีความประสงค์เพื่อความสะดวกในการกระจายข้อมูลสำคัญเพื่อการปฏิบัติงานของพวกเรา ทั้งระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคล เป็นข้อมูลสำคัญในการบริหารโรงพยาบาล การตัดสินใจในทางการเงิน และ ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่บางส่วน

จึงเรียนให้ทราบ